Το Φεστιβάλ Οίτης και η Χώρα οργανώνουν σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους εκπαιδευτικά προγράμματα – επισκέψεις που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων ή σε ομάδες γονιών – παιδιών με κύριο στόχο την «αποκατάσταση» της σχέσης των παιδιών με τη Φύση.